1. Jag som läser-skrivuppgift 

Mål: Att väcka tankar hos eleverna om vilken slags berättelser de tycker om. Att göra det lättare för eleverna att välja vad de vill läsa och uppmuntra dem att fördjupa sig i berättelsernas värld. 

Tid: 8–10 min  
 
Undervisning: Distans- och närundervisning 

Uppgiftens upplägg:

Exempelvis: Dessa fem inledningar (3 min, 2 min, 1 min, 30 sek, 15 sek):

 • Det mest utmanande/bästa med att läsa är… 
 • Jag läser/läser inte för att… 
 • Jag skulle läsa mer om… 
 • Jag tycker om att läsa… 
 • Om jag inte kunde läsa så… 

Läraren delar ut papper och penna till eleverna. Läraren visar en inledning i taget för eleverna. Eleverna har tre minuter på sig för att skriva den första meningen, två minuter för den andra osv. Läraren tar tid och ger sedan nästa inledning. Skrivuppgiften avslutas med en fri diskussion under lärarens ledning. Man kan diskutera e-böcker, ljudböcker, chatfiction och t.ex. serietidningar. 

2. Läsrekommendationer och biblioteksbesök 

Mål: Ungdomarna hittar något intressant att läsa och känner sig inspirerade att bekanta sig med berättelsernas värld. 
 
Undervisning: Distans- eller närundervisning 

Uppgiftens upplägg:

Läraren delar ut läsrekommendationer (länk till rekommendationerna här) till ungdomarna. Ungdomarna bekantar sig med rekommendationerna tillsammans med läraren och väljer ut tre rekommendationer som de tycker är mest intressanta. Därefter gör ungdomarna ett biblioteksbesök med läraren. Ungdomarna ska antingen på egen hand eller med hjälp av bibliotekarien leta fram de rekommenderade verk de valt, eller något annat intressant verk. Tanken är att ungdomarna ska läsa det lånade verket under Read Hou

Read Hour-kampanjen är en läskunnighetskampanj som ordnas av Barn- och ungdomsstiftelsen för att utmana hela Finland till att läsa i en timme på FN:s läskunnighetsdag 8.9.2020 kl. 14–15. Kampanjen vill lyfta fram betydelsen av läskunnighet och läsande.  

Bibliotekarier kan hjälpa till med att leta fram böcker eller ge läsförslag. 

Elever kan välja en tryckt bok, en e-bok, en ljudbok eller t.ex. en serietidning. På biblioteket får man inloggningsuppgifter för att lyssna på ljudböcker i Celia. 

3. Läs-Stop! 

Mål: En aktivitet som man vanligen håller på med för sig själv blir till en delad upplevelse. Avbrott bestämmer läsandets tempo och utvidgar läsarens inre landskap genom att stundvis föra tankarna till andra världar. Övningen utvecklar deltagarnas empatiförmåga och förmåga att lyssna, samt låter varje deltagare presentera sitt bokval och känna att hen blivit hörd.   
 
Tid: 45 minuter 
 
Undervisning: Distans- och närundervisning 

Uppgiftens upplägg: 

Var och en läser det verk som hen lånat på biblioteket under lektionen. Ett tidtagarur tas fram, exempelvis på lärarens telefon. Uret ställs in med larm var femte minut. När klockan ringer avbryter eleverna läsningen, och läraren ber en av eleverna att läsa högt det stycke som hen just höll på att läsa. Stycket kan bestå av 1–4 meningar. Om eleven lyssnar på en ljudbok kan man lyssna på ett stycke tillsammans. 

Eleven kan välja en tryckt bok, en e-bok, en ljudbok eller t.ex. en serietidning. Läraren kan komma med egna förslag på alternativa sätt för eleverna att läsa. 

4. Read Hour

Under Read Hour 8.9.2020 kl. 14–15 läser alla den bok/ljudbok som de lånat på biblioteket. Läraren kan komma med egna förslag på alternativa sätt för eleverna att läsa. 
 
Read Hour-kampanjen är en läskunnighetskampanj som ordnas av Barn- och ungdomsstiftelsen för att utmana hela Finland till att läsa i en timme på FN:s läskunnighetsdag 8.9.2020 kl. 14–15. Kampanjen vill lyfta fram betydelsen av läskunnighet och läsande.  

5. Reflektion 

Mål: Djupare läsförståelse genom gemensam reflektion.  
 
Tid: 45 minuter 
 
Undervisning: Distans- och närundervisning 

Uppgiftens upplägg: 

Efter att eleverna läst färdigt sin bok eller lyssnat igenom sin ljudbok (fram till ett överenskommet datum) ska de reflektera över läsupplevelsen tillsammans. Eleverna delas in i 4–5 grupper med ca 4–5 elever per grupp. 
 
Eleverna har förberett sig att diskutera följande frågor: 

 • Vad fick dig att välja denna (ljud)bok? 
 • Motsvarade (ljud)boken dina förväntningar? Varför? 
 • Vem skulle du rekommendera (ljud)boken till? Varför? 
 • Vilka teman behandlade (ljud)boken? 
 • Välj ett stycke som gjorde ett intryck på dig och läs det högt eller spela upp det. Det kan t.ex. vara ett roande stycke. 

Alla har ca 5 minuter på sig för att presentera sin (ljud)bok/berättelse.  

Avslutningsvis diskuterar hela klassen under lärarens ledning var och ens läsupplevelse. Läraren leder diskussionen genom att ställa en fråga i taget.

Exempelfrågor: 

 • Kändes verket lätt eller svårt att läsa/lyssna på? Varför? 
 • Vad var det bästa/mest utmanande med att läsa/lyssna på verket? 
 • Kändes det lätt/svårt att hitta tid för att läsa/lyssna? 
 • När kändes det lättast att hitta tid för att läsa/lyssna? 
 • Vilka slags berättelser är du mest intresserad av? 

Sätt ord på en bättre värld -lärarmaterial

Utifrån Sätt ord på en bättre värld -projektets workshops har vi sammanställt två lektionsmodeller särskilt med tanke på lärare i högstadiet. I den första modellen behandlas betydelsen av läskunnighet och de tillhörande Agenda2030 -målen på ett kreativt sätt med ordkonst. I den andra modellen övar man på att skriva rim samt ställningstagande texter. 

Uppgifterna fungerar som lektionshelheter enligt ordningen nedan. Uppgifterna kan även användas självständigt i närundervisning och till största delen i distansundervisning. Typen av undervisning som uppgiften lämpar sig för anges för varje uppgift. 

Vi ser gärna att ni delar resultaten i sociala medier, genom att inkludera taggen @lastenjanuortensaatio i det ni delar. Kom ihåg att se till att eleverna, och för minderåriga elever även vårdnadshavaren, har samtyckt till att resultaten delas i sociala medier. Att visa upp resultaten är en viktig del av processen.  Uppgifterna lämpar sig för lektioner i modersmål, uttrycksförmåga och musik.