Äventyret i Framtidsbyrån

Framtidslabbets digitala läromedel bjuder in högstadieeleverna på äventyr till Framtidsbyrån. Läromedlets första kapitel är nu publicerat på finska. Hösten 2024 släpps följande kapitel och då kommer materialet att publiceras även på svenska.

Piirros harmaasta, virastomaisesta rakennuksesta.

Framtids­labbet understöds av Brita Maria Renlunds minne sr.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds -logo

Framtids­tänkandets grunder åt lärare och elever

Välkommen till Framtidslabbet och vår videobaserade introduktion till framtidstänkandets grunder.

I Framtidslabbets tre videon går vi igenom framtidstänkandets grundprinciper, diskuterar varför framtidstänkande är viktigt, samt berättar hur framtiden kan utforskas på basen av positiva signaler. Videoserien fungerar som en diskussionsstartare och bas för framtidsfokuserade lektioner i skolan. På videon uppträder Oskar Sandqvist från Barn- och ungdomsstiftelsen.

Om spellistan inte syns kan du öppna den i nytt fönster på Youtube här.

Självstudiemodulen för lärare, elevhandledare och rektor

Jobbar du i grundskolan eller andra stadiet? Självstudiemodulen för Framtidslästänkandets ABC ger en inblick i framtidsforskningen. Självstudiemoduler passar för lärare, elevhandledare eller rektor i grundskolan eller andra stadiet.

Framtidslabbet inom yrkes­utbildningen 2024–2025

Under åren 2024–2025 innefattar Framtidslabbets  verksamhet utveckling av framtidspedagogisk modell för studerande inom yrkesutbildningen. Inom projektet utarbetas ett material för att stöda studerandes kunskaper i det föränderliga arbetslivet. Samarbetsparter för projektet är Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors samt Optima samkommun i Jakobstad. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Under år 2023 utbildade vi 21 andra stadiets studerande till Signalspanare. Under utbildningen fick ungdomarna färdigheter att utföra Signalspanare-workshoppar åt grundskoleklasser (åk 7–9) på sin hemort.

Mer info

Heidi Enbacka

projektchef

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185