Varför grundade du Tulevaisuuskoulu, Otto Tähkäpää?  

”Jag hörde om framtidsforskning för första gången länge sedan då jag inledde mina universitetsstudier. Till en början tyckte jag hela idén lät fånig, som att försöka spå i en kristallkula. Tanken vägrade dock lämna mig i fred. Nästan tio år senare, efter att jag påbörjat en doktorsavhandling, bestämde jag mig för att delta i en introduktionskurs i framtidsforskning och blev därefter uppslukad av ämnet. 

Jag var ursprungligen intresserad av historia och studerade statskunskap. När jag arbetade på min doktorsavhandling i historia insåg jag allt tydligare att man i en föränderlig, osäker och snabbt skiftande värld utöver historiekunskaper även behöver framtidskunskap. Historia hjälper oss att förstå nuet och vilka processer som lett fram till det, men historia kan inte ensamt svara på frågan om vilka alternativa framtider som är möjliga, sannolika eller önskvärda. För det behöver vi framtidsforskning. 

Att jag grundade Tulevaisuuskoulu hade också med en personlig karriärskris att göra. Jag hade under mina studier aldrig förberett mig på något annat yrke än historieforskare. När mitt intresse flyttade sig från det förflutna till framtiden tvingades jag överväga min yrkesmässiga framtid. Jag tog itu med problemet med hjälp av framtidsforskningens metoder. Jag insåg att dessa framtidslodande färdigheter även skulle kunna vara till nytta för barn och ungdomar som tvingas se en osäker och snabbt skiftande framtid an. Grundandet av Tulevaisuuskoulu gick väldigt snabbt. Jag fick upp mitt intresse för ämnet 2016, och Tulevaisuuskoulu hade sina första framtidsläger för barn år 2017. 

Grundtanken bakom Tulevaisuuskoulu är att lära ut framtidsläskunnighet. Framtidsläskunnighet innebär individens förmåga ett föreställa sig och använda sig av framtidsscenarier. Det är en kompass med vilken man kan navigera en snabbt skiftande värld. 

Tulevaisuuskoulu förbereder ungdomar för snabba förändringar. Vi vet att vår framtid idag inte står på en hållbar grund, vilket är varför vi behöver kunna framställa alternativa framtidsscenarier. Ytterligare ett syfte med Tulevaisuuskoulu är att förstärka framtidstron hos barn och ungdomar. 

På Tulevaisuuskoulu kombineras framtidsforskningens metodik med konstnärliga och funktionella aktiviteter. Kreativitet utgör kärnan för framtidsläskunnighet, och framtidsforskning innebär alltid att man ska föreställa sig någonting som ännu inte finns.”