”I augusti-septemberskiftet firar vi läskunnigheten i Finland. Vi är fortfarande ett av världens mest belästa folk, men den senaste PISA-undersökningen gav igen fog för oro: så många som en i åtta ungdomar går ut grundskolan utan nöjaktiga läskunskaper, samtidigt som över 60 procent av pojkar säger att de läser endast då de måste det. Resultaten har försämrats sedan den föregående undersökningen,” berättar Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhetsledare Olli Alanen

Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar nu Finlands största läskunnighetskampanj, Read Hour, för andra gången. År 2020 är kampanjens huvudsakliga samarbetspartners bioskogsindustrins UPM, Moomin Characters samt Pikkujätti-hälsostation för barn och ungdomar. Därtill har speciellt kommuner och städer utmanats till att delta. Till samarbetet ansluter sig även aktörer inom tredje sektorn och ett flertal företag inom media och kommunikation. 

Liksom i fjol fungerar president Sauli Niinistö som kampanjens beskyddare.  

Endast var fjärde ungdom tycker att det är coolt att läsa 

Barn- och ungdomsstiftelsen frågade ungefär 1 500 ungdomar om deras läsvanor som stöd för kampanjens förberedelser. Ungdomarnas syn på att läsa varierade en hel del. Av dem som svarat var det bara en fjärdedel som tyckte det var ”coolt” att läsa. Därtill berättade ungdomarna att de skulle läsa mera om de bara hittade mera intresseväckande material.   

”Som tur ansåg ungefär hälften av de ungdomar som besvarade vår förfrågan att det är nyttigt att läsa, och en tredjedel tyckte att det är ett bra tidsfördriv. Det här tankesättet hoppas vi att Read Hour -kampanjen ska förstärka,” säger Alanen.  

Read Hour -kampanjen 31.8.-8.9. blir händelserik 

Många städer och flera av kampanjens samarbetsparter kommer under kampanjens gång att ordna olika jippon och tillställningar. Exempelvis kommer Biblioteksbron i Åbo att färgläggas med temabelysning, och i Vanda blir det besök till Mumindalen på flera språk genom Trollkarlens hatt. Därtill kommer alla daghem, skolor och andra stadiets läroanstalter att fira lästimmen 8.9 kl. 14. 

I högstadier runtom i Finland kommer frivilliga bland UPM:s anställda att diskutera läsupplevelser som haft stor betydelse för dem själva.  

Pikkujätti bygger upp en egen kampanjhelhet runt Read Hour med läsande och barns egna berättelser i centrum.  

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar riktar sig till finlandssvenska skolor och gäller årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen arrangeras i samarbete med Svenska folkskolans vänner, Förlaget, Moomin Characters och Svenska modersmålslärarföreningen.  

På måndagen den 7.9 från och med kl. 14 ordnar vi en allmän Twitter chat-diskussion om att läsa, med taggen #ReadHour. Du kan ta del genom att följa Barn- och ungdomsstiftelsens Twitter-konto @LNSaatio och taggen #ReadHour. 

På tisdagen den 8.9 kl. 14–15 kulminerar kampanjen i en gemensam lästimme för hela Finland.  

Mer info: 

Ett sammandrag av förfrågan om läsvanor på finska: https://www.nuori.fi/2020/08/19/kysely-nuoret-lukevat/ 

Enni Sahlman, kommunikationschef, Barn- och ungdomsstiftelsen 
040 760 2541 
enni.sahlman@nuori.fi 

UPM:s koncept för frivilligarbete: 
Kaisa Vainikka, chef för ansvarstagande i samhället, UPM  
0400 382 843 
kaisa.vainikka@upm.com 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1