Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att skapa en positiv framtidstro.  

Framtidstron kan stärkas genom att beskåda hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. Framtidstron är viktig för varje individs resiliens, alltså tron på sin egen och samhällets framtid oavsett hurdana framtidsscenarier vi har. 

Signalspanare drar workshoppar för högstadie-elever 

Framtidstänkande är något man kan träna på genom att söka positiva signaler. Här kommer signalspanarna in i bilden. I Signalspanare-modellen drar unga som studerar på andra stadiet workshoppar för andra unga i högstadieåldern och hjälper dem att hitta positiva signaler. Verksamheten kommer att ske i Jakobstad, Kotka, Lojo, Lovisa, och Vasa.   

Under en workshop funderar ungdomarna tillsammans på varför framtiden kan vara bättre än nutiden och gör olika uppgifter för att öppna upp för positiva signaler. En positiv signal är något som kanske nu känns konstigt men som i framtiden kan vara något vardagligt. Signalerna kan hittas var som helst i ens omgivning om man vågar se på dem. 

I augusti rekryteras andra stadiets studerande att dra workshops för elever i årskurserna 7–9. Är du eller känner du en ung person som kunde passa som signalspanare? 

Framtidslabbets hösttermin erbjuder lärare verktyg för framtidspedagogiken  

Framtidstänkandets grunder erbjuds också i form av verksamhet för lärare. Hösten 2023 ordnas pop up -handledning som stöd för självstudiematerial samt ett webinarium om ekologiskt återuppbyggnad som via alla behöver vara delaktiga i.

Pop up -handledning:

  • 28.9 kl. 8.30–9.30 
  • 12.10 kl. 15.00–16.00 
  • 13.11 kl. 15.00–16.00 
  • 5.12 kl. 8.30–9.30 

Pop up-handledningenstillfällen är liknande till sitt innehåll. 

Webinarium om ekologiskt återuppbygnad

  • 22.11 kl. 10–12 

Under Framtidslabbets öppna webbseminarium får du lära dig om hållbarhetskrisen och ekologisk återuppbyggnad ur lärande och utbildningsperspektiv. Vilken typ av verksamhetskultur i skolor och utbildningsinstitutioner krävs för en ekologisk hållbar framtid? Och vilken roll spelar lärarna i denna förändring?

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Syftet med Framtidslabbet är att med konstnärliga, undersökande och funktionella lärandemetoder föra framtidsforskning och dess metoder inom räckhåll för alla barn och unga. Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1