Tidpunkt: 22.11 kl. 10–12 

Mål för webinariet: Introducera till framtidstänk ur ekologisk hållbarhetsvinkel och ge några konkreta redskap att använda i undervisningen 

För: Lärare, elevhandledare eller rektor i grundläggande utbildningen eller på andra stadiet

Program: talturer av Theo Levlin, Erik Sterner och Eddie Myrskog, moderator Heidi Enbacka 

Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. 

Talare:

Erik Sterner är forskare vid Göteborgs universitet vid enheten Environment for Development. Erik håller en interaktiv föreläsning där han behandlar frågan om hurdan framtid vi vill ha och hur man kan föra den diskussionen med eleverna. Erik presenterar även framtidsforskningens syn på ekologisk hållbarhet samt några praktiska verktyg för ämnesöverskridande undervisning för hållbar framtid. 

Theo Levlin är klasslärare och aktivist. Theo delar med sig om sina erfarenheter som klimataktivist och hur skolan kan främja aktörskap för hållbar ekologisk framtid. Theo berättar om ekologisk återuppbyggnad som behövs för en hållbar framtid där civilsamhället har en central roll.  

Eddie Myrskog från Framtidslabbet berättar om modellen Signalspanare. I modellen tränar man på framtidstänkande genom att söka positiva signaler. En positiv signal är något som kanske nu känns konstigt men som i framtiden kan vara något vardagligt. Signalerna kan hittas var som helst i ens omgivning om man vågar se på dem. 

Tillfället modereras av Heidi Enbacka, Framtidslabbet. 

Mer info:

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro. Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1