Hanke on päättynyt.

HuippuHarkka toteutetaan vuosina 2018–2020. Vuoden 2020 loppuun mennessä tavoitamme vähintään 270 nuorta eri puolilta Suomea. Rakennamme siltoja ympäri Suomen paikallisten nuorten sekä yritysten välillä. HuippuHarkassa nuoret saavat yhteenkuuluvuuden, välitetyksi tulemisen ja asioiden loppuun saattamisen kokemuksia. 

Toiminnan lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, jossa kiinnitämme huomiota jokaisen osaamiseen ja vahvuuksiin ja vahvistamme näitä ominaisuuksia ja taitoja. 

HuippuHarkan aikana tarjoamme nuorille sparrausta työnhakutaitoihin, oman osaamisen sanoittamiseen ja työelämätaitoihin. Nuorten ottaminen mukaan yrityksen arkeen antaa paljon myös työntekijöille. Nuorten ohjaamisen on koettu vahvistavan tiimihenkeä sekä lisäävän ylpeyttä omasta työpaikasta ja ymmärrystä nuorten elämästä.  

HuippuHarkassa yrityksen edustajat kertovat uratarinansa Valma-koulutuksessa opiskeleville nuorille. Opiskelijat vierailevat yrityksessä ja kuulevat sen toiminnasta ja työmahdollisuuksista. Lopuksi nuoret suorittavat 3–4 viikon harjoittelujakson yksin tai pienessä ryhmässä. Jokaisella harjoittelussa olevalla nuorella on oma työpaikkakummi. Kaikki hankkeessa mukana olevat työpaikkakummit saavat koulutuksen tehtäväänsä. Kummi tukee ja ohjaa harjoittelua ja työyhteisöön kuulumista. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee toimintaa vuosina 2018–2020. STEAn lisäksi toimintaa rahoittavat mukana olevat yhteistyöyritykset: Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri ja Valmet. 

HuippuHarkka

Kesto: 2018–2020

Kohderyhmä: Valma-koulutuksessa olevat nuoret

Rahoittaja: STEA ja yhteistyöyritykset eli Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri, Valmet

Osallistuvien nuorten lukumäärä: vähintään 270 

Toiminta-alue: yli 10 paikkakunnalla eri puolella Suomea 

Lisätietoja

Camilla Naatus

operatiivinen johtaja

camilla.naatus@nuori.fi

050 462 2133