Päättyneet hankkeet

HuippuHarkka
HuippuHarkka oli suunnattu ammattiopiston Valma-koulutuksessa opiskeleville nuorille. Tarjosimme myös yrityksille osaamista ja menetelmiä nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Huuma
Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin toteutettiin vuosina 2019–2022. Hankkeeseen osallistui 225 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Mukana oli sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia, 16–29-vuotiaita nuoria.

Kestävä rahasuhde
Kolmivuotisessa kehityshankkeessa toisen asteen opintoihin valmentautuvat nuoret vahvistivat tunnetaitojaan suhteessa omaan talouteensa ja kestävään kuluttamiseen digitarinatyöskentelyn keinoin. Toteutimme 30 työpajaa 468 TUVA-opiskelijan kanssa ympäri Suomea. Lisäksi tavoitimme koulutuksissamme 125 opetus- ja nuorisoalan ammattilaista.

Kotio
Kotio – kotoutumispolkuja nuorille taiteen keinoin toteutettiin vuosina 2017–2019. Hankkeeseen osallistui 256 Hämeenlinnan ja Forssan alueella asuvaa, kotoutumispolkunsa alussa olevaa maahanmuuttajataustaista nuorta.

Mahdolliset maailmat
Mahdolliset maailmat -hankkeessa tulevaisuustyöskentely yhdistyi ennennäkemättömällä tavalla roolipelaamisen menetelmiin. Hanketta toteutettiin vuosina 2020–2022, ja sen kohderyhmänä olivat 18–24-vuotiaat toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet nuoret.

Myrsky
Myrskyssä tuettiin projektirahoituksella nuorten taideprojekteja Suomessa. Se koostui useammasta pienestä hankkeesta. Myrskyn avustustoiminta päättyi vuonna 2017. 

Naatange art la
Naatange art lassa kehitettiin taidekoulutuksen laatua Senegalissa paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tuella.

Pelaa!
Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteisessä hankkeessa kehitettiin hyötypelejä yhdessä ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. Hankkeeseen osallistui 45 nuorta pelien suunnitteluun ja 249 nuorta pelien pelaamiseen.

Sanoita parempi maailma lastensuojelulaitoksissa
Hankkeessa lastensuojelulaitoksissa asuvat 13–17-vuotiaat nuoret kirjoittivat tekstejä elämästään ja tulevaisuudestaan.

Sanoita parempi maailma kirjeenvaihdossa
Hankkeessa nuoret käsittelivät kestävää tulevaisuutta ja Agenda2030-tavoitteita rap-lyriikoiden avulla. Toimintaa toteutettiin Suomessa ja Senegalissa ja Etelä-Afrikassa.

Sirkuksesta siivet elämään
Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen sirkuksen menetelmiä osana maahanmuuttajatyötä, koulutettiin maahanmuuttajanuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja julkaistiin kielenoppimiseen ja kototutumiseen sopivia sosiaalisen sirkuksen harjoitteita. 

Tenho
Tenho-hankkeessa järjestettiin elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoja. Työpajoissa nuoret tutustuivat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettivat itselleen tavoitteita ja sitoutuivat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret saivat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. 

Toivoa tulevaisuudesta (Tulevaisuuskoulu)
Koulutimme 16–19-vuotiaita nuoria signaalitiedustelijoiksi, jotka osaavat tunnistaa positiivisia signaaleja tulevaisuudesta. Signaalitiedustelijat vetivät aiheeseen liittyviä työpajoja alueensa yläkouluissa.

Tulevaisuuskoulu lukioissa (Tulevaisuuskoulu)
Hanke tarjosi lukion opinto-ohjaajille ja lukiossa opiskeleville nuorille tutkimusmatkan työn tulevaisuuksiin.

Tulevaisuussafari
Kaksivuotinen Tulevaisuussafari – kohti työtä ja koulutusta -hanke toteutettiin vuosina 2021–2022. Hankkeeseen osallistui 63 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Toimintaa järjestettiin Kajaanissa, Kemissä ja Oulussa.