Hanke on päättynyt.

Vuonna 2021 hankkeeseen osallistui 20 signaalitiedustelijaa ja lähes 580 yläkoulun oppilasta Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Hankkeen päätteeksi järjestettyyn UtopiaJam-tapahtumaan osallistui lähes 50 nuorta sekä paikallisia kuntapäättäjiä.

Jokaisen nuoren tulee kokea elämänsä merkitykselliseksi. Tähän päästäksemme meidän on osattava tukea nuorten tulevaisuususkoa ja -ajattelua. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia osallistua tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Nykyisessä tulevaisuuteen liittyvässä keskustelussa korostuvat liian usein uhkakuvat. Toivoa tulevaisuudessa -hanke suuntaa katseen myös siihen, mitä hyvää ympärillämme tapahtuu.

Hankkeen aikana 16–19-vuotiaat nuoret osallistuivat Signaalitiedustelijat-koulutukseen. Koulutuksissa nuoret tutustuivat tulevaisuuslukutaitoon, saavat työvälineitä positiivisten signaaleiden tunnistamiseen, toivotuista tulevaisuuksista keskustelemiseen sekä näihin liittyvien työpajojen ohjaamiseen yläkoululaisille. Koulutuksen jälkeen nuoret jalkautuivat oman alueensa yläkouluihin ja vetävät teemaan liittyviä työpajoja oppilaille. Työpajoissa yläkoululaiset oppivat myös havainnoimaan ympärillään tapahtuvia, tulevaisuustoivoa lisääviä positiivisia signaaleita ja kuvaamaan toivomaansa tulevaisuutta.

Hankkeen aikana rakentui koulutus- ja työpajamalli, joka vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa ja rakentaa nuorille ja aikuisille uudenlaista areenaa keskustella toivotuista tulevaisuuksista. UtopiaJam-tilaisuudet toivat nuoret ja kuntapäättäjät yhteen uudenlaisella tavalla pohtimaan yhteisesti toivottua tulevaisuutta.

Toivoa tulevaisuudesta -hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yhteistyökumppanien Helsingin kaupungin, Kuopion kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tuella.

Toivoa tulevaisuudesta

Kesto: maalis-joulukuu 2021 

Kohderyhmä: 13–19-vuotiaat nuoret, kuntapäättäjät ja kunnan työntekijät 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, osallistuvat kunnat 

Osallistujien lukumäärä: 24 signaalitiedustelijaa, 600 yläkoululaista, 54 kuntapäättäjää

Toiminta-alue: Helsinki, Jyväskylä ja Kuopio 

Lisätietoja

Paula Tyrväinen

Tulevaisuuskoulun ohjelmapäällikkö

paula.tyrvainen@nuori.fi