Verkkokurssi koostuu tehtäväkokonaisuuksista, joita nuori voi opiskella itsenäisesti tai opettajan ohjaamana.

Työelämätaitojen verkkokurssi on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jossa tuotetaan viiden työelämätaidon pedagoginen kokonaisuus. Kohderyhmiä ovat nuoret, nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä nuoria työllistävät yritysten edustajat Uudenmaan alueella. Hankkeen aikana toimintaan osallistuu noin 250 kohderyhmän edustajaa. Kehitettävän verkkokurssin sisällöt julkaistaan kaikille avoimeen käyttöön.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa nuorten työelämäosaamista ja siten vastata kohderyhmän urapolkuun liittyviin haasteisiin, ehkäistä koulupudokkuutta sekä työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. 

Verkkokurssin sisältöjen myötä nuorten työelämäosaaminen lisääntyy, työnantajien valmiudet ja motivaatio tarjota työmahdollisuuksia kohderyhmän nuorille kasvaa ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten edellytykset tukea kohderyhmän kestäviä urapolkuja parantuvat.    

Hankkeen aluksi tehdään kartoitus kaikille kohderyhmille, mikä toimii verkkokurssin yhteiskehittämisen perustana. Yhteiskehittäminen toteutetaan verkossa, jotta siihen saadaan mukaan mahdollisimman laaja joukko nuoria, yritysten edustajia sekä opettajia. Verkkokurssin sisällöt tuotetaan yhteiskehittämisessä tehtyjen suunnitelmien pohjalta. 

Euroopan unionin osarahoittamaa hanketta toteutetaan 1.1.2023–31.8.2025. Hanketta rahoittaa myös Helsingin kaupunki. 

EU:n logo ja teksti: Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Jani Loikkanen

Jani Loikkanen

Verkkopedagogiikan asiantuntija, projektipäällikkö

jani.loikkanen@nuori.fi

040 168 753

Malva Envall

Asiantuntija

malva.envall@nuori.fi

040 500 1032

Työelämätaitojen verkkokurssi on osa TET.fi-palvelua.