Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan Kajaanin yksikkö lähti mukaan Tulevaisuussafari-toimintaan yhdessä Lasten ja nuorten säätiön ja Vaara- kollektiivin kanssa keväällä 2021. Kyseessä on kaksivuotinen hanke, jonka aikana Tulevaisuussafarin nuorten ryhmät ovat päässeet tutustumaan Valmetiin ja valmetlaisiin yritysvierailuilla. Yhteisissä tilaisuuksissa – Kohtaamispaikassa – nuoret ja valmetlaiset ovat yhdessä pohtineet tulevaisuutta ja työelämää.  

Vallitsevista olosuhteista johtuen olemme toteuttaneet yritysvierailut etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Etävierailuissa nuoret kuulivat valmetlaisten uratarinoita ja tutustuivat erilaisiin työtehtäviin yrityksen sisällä. Mukana on ollut työntekijöitä muun muassa logistiikasta, tuotannosta ja hallinnollisista tehtävistä. Kohtaamispaikassa mukana on ollut myös Valmetilla erilaisissa esihenkilöasemissa työskenteleviä henkilöitä. Olemme päässeet myös nauttimaan nuorten valmistelemista esityksistä.  

Sen lisäksi, että toiminnan myötä on luotu uusia tuttavuuksia, toivomme kovasti, että Valmet omalta osaltaan edesauttaa rakentamaan mukana olleiden nuorten tulevaisuususkoa ja mielikuvaa tulevaisuuden työmahdollisuuksista. Mukana olleiden nuorten aktiivisuus ja reippaus on yllättänyt, ja olemmekin saaneet aikaan hyviä keskusteluja ja rennon, välittömän ilmapiirin, erityisesti kasvotusten toteutetuissa Kohtaamispaikka-tilaisuuksissa.  

Itselleni Tulevaisuussafari on tuonut mukanaan uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. Yhteistyö ja viestintä Lasten ja nuorten säätiön kanssa on ollut sujuvaa ja mukavaa. Nuorten kohtaamiset ovat saaneet aikaan monenlaisia tunteita. Etenkin Kohtaamispaikka-tilaisuudet ovat olleet mielenkiintoisia, ja tulen varmasti muistamaan ne pitkään. 

Kiitos Lasten ja nuorten säätiölle mahdollisuudesta osallistua Tulevaisuussafariin. “Forward Together”, kuten meillä täällä Valmetilla sanotaan! 

Kirjoittaja työskentelee assistenttina Analyzers, Measurements & Performance Solutions -yksikössä Valmetilla. Vuosina 2021–2022 toteutettava Tulevaisuussafari on Lasten ja nuorten säätiön koordinoima hanke, jonka paikallisesta toiminnasta Kajaanissa vastaa Vaara-kollektiivi. Kajaanin lisäksi toimintaa järjestetään Kemissä ja Oulussa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus sekä yrityskumppanit Valmet ja Osuuskauppa Maakunta. 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1