Oman ajattelun kehittäminen vaatii opettajalta aikaa ja vaivaa, tietää Porkkalan lukion äidinkielen opettaja Katri Kauppinen. Hänen mukaansa tulevaisuusajattelua voi kuitenkin tuoda opetukseen suhteellisen helposti, ja siitä on nuorille paljon hyötyä. Porkkalan lukiossa toimii Suomen ensimmäinen tulevaisuuslinja.

Miten tulevaisuuspainotus näkyy omassa opetuksessasi? 

En itse ole mukana tulevaisuuslinjan toiminnassa. Siitä toki puhutaan opettajainhuoneessa, ja kun visioimme koulumme tulevaisuutta, myös tulevaisuuslinja on siellä mukana. En kuitenkaan itse ole ollut erityisen paneutunut tulevaisuusajatteluun, vaikka olen kokenut sen ihan kiinnostavaksi ja tarpeelliseksikin. 

Miksi osallistuit Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssille ja mitä se vaati työn ohessa? 

Halusin saada konkreettisia esimerkkejä siitä, miten nuorten tulevaisuusajattelua voisi vahvistaa. Toisaalta olen itsekin potenut ilmastoahdistusta ja etsin työkaluja epävarman tulevaisuuden käsittelyyn. 

Suoritin kurssin periodilla, jossa opetusta oli vähemmän. Se onnistui hyvin hyppytunneilla, virka-ajan puitteissa. Kurssilla tuli paljon uutta asiaa, mutta kokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja materiaalit olivat selkeitä.  

Mitä kurssi sinulle antoi? 

Humanistina minuun vetosi se, ettei tulevaisuusajattelu tarkoita vain todennäköisyyslaskentaa vaan myös unelmointia ja mahdollisuuksien näkemistä.  

Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa sitä, että tulevaisuus ei ole ennalta määritelty, vaan mahdollisia tulevaisuuksia on useita ja me itse voimme vaikuttaa niihin. Näin kyse on siitä, että hahmotamme toivottuja ulottuvuuksia, ja pohdimme, miten niitä kohti luovitaan. Kun ymmärtää tämän, voi myös käsittää, ettei tulevaisuus ei ole mikään möykky, joka vain vyöryy päälle. Se tehdään ja siihen voivat kaikki vaikuttaa. 

Mitä se vaatii, että tämänkaltaista uutta ajattelua pystyy tuomaan opetukseen? 

Opettajana omaa osaamistaan pitäisi kehittää hirvittävän moneen suuntaan, ja tämä pitäisi tietysti tehdä iltaisin ja viikonloppuisin. Itse ajattelen, että työssä jaksaa paremmin, kun omaan ammatilliseen osaamiseensa jaksaa panostaa. Tämä tietysti vaatii motivaatiota. 

Se on olennaista, että kouluttautumiseen on työaikaa. Myös työyhteisön tuki on tärkeää. Meidän koulussamme on paljon tulevaisuusajattelusta kiinnostuneita opettajia, ja voimme pallotella ajatuksia yhdessä. Se on valtava voimavara. 

Tulevaisuusajattelua voi onneksi tuoda opetukseen pienin askelin. Äidinkielen opetuksessa lukulistalle voi lisätä kirjoja, jotka käsittelevät vaikkapa eettistä kuluttamista tai positiivisia tulevaisuudenkuvia. Erilaisiin tehtävänantoihin voi aina lisätä tulevaisuusnäkökulman: miten tämä asia voisi kehittyä jatkossa, tai mitä toivotunlaisen tulevaisuuden eteen voisi tehdä? Tulevaisuuskoulun kurssilla oli myös konkreettisia harjoituksia, joita voi teettää oppilaille eri oppiaineissa. 

Miten tulevaisuuslukutaito linkittyy nimenomaan äidinkielen opetukseen? 

Näen tulevaisuuslukutaidon oppiainerajoja laajempana kasvatusfilosofisena kehyksenä, joka on tärkeää kaikille opettajille oppiaineesta riippumatta. Sen kautta jokainen voi omassa opetuksessaan miettiä, mikä omassa opetuksessa on olennaista ja mitä sisällöt ovat nuorille heidän tulevaisuutensa kannalta tärkeimpiä. Tämä on tärkeää, koska nuoret pohtivat, millaisiksi aikuisiksi he haluavat kasvaa, ja opettajien tulee osata tukea heitä tässä.

Toisaalta myös elämme monikriisin ajassa, jossa monella on tulevasta synkkiä ajatuksia. Tällöin opettajilla tulee olla työkaluja siihen, että he osaavat käsitellä tulevaisuutta mahdollisuuksien kautta. 

Nimenomaan äidinkielessä tulevaisuusajattelua voi vahvistaa mielikuvitusta rikastamalla ja kirjallisuuden kautta. Toisaalta äidinkielessä opetetaan esimerkiksi kriittistä lukutaitoa ja argumentaatiota, joita kehittämällä nuoret ihan konkreettisesti pystyvät vaikuttamaan tulevaan. Jos nuoret ymmärtävät tämän, he voivat myös käsittää, miksi opiskeltavat taidot ovat niin tärkeitä. 

Artikkelin teksti: Anne Ventelä

Artikkelin kuva: kuvituskuva

Katri Kauppinen työskentelee äidinkielen opettajana Porkkalan lukiossa.

Tule mukaan itseopiskelukurssille

Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssi tarjoaa välineitä kehittää omaa tulevaisuusajattelua, tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja perehtyä niiden muotoutumiseen vaikuttaviin megatrendeihin sekä löytää itselle soveltuvia pedagogisia tapoja ottaa tulevaisuus haltuun omassa opetuksessa tai muussa kasvatus- ja ohjausalan työssä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1